Ekangveer Ras

 146.00  116.80 Flax seed

Useful in paralysis, facial paralysis, sciatica, monoplegia, Hemiplegia, etc.

Out of stock